Vyvěšeno dne 15. 10. 2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 pdf

Vyvěšeno dne 10. 9. 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 pdf

Vyvěšeno dne 10. 7. 2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 pdf

Vyvěšeno dne 14. 6. 2018

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce: "Oprava části MK č. 5C Kněževes - Jobova Lhota" pdf

Vyvěšeno dne 11. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018 pdf

Vyvěšeno dne 7. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu Olešnicko - dobrovolný svazek za rok 2017 pdf

Vyvěšeno dne 31. 5. 2018

Informace ze Svazku vodovodů a kanalizací pdf

Vyvěšeno dne 23. 4. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace I pdf

Vyvěšeno dne 13. 4. 2018

Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:"Oprava části MK č. 5C Kněževes - Jobova Lhota" pdf

Zadávací dokumentace k výzvě pdf

Vyvěšeno dne 9. 4. 2018

Závěrečný účet za rok 2017 obce Kněževes pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kněževes pdf

Vyvěšeno dne 12. 3. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 pdf

Vyvěšeno dne 12. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 pdf

Vyvěšeno dne 20. 12. 2017

Schválený rozpočet obce Kněževes na rok 2018 pdf

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kněževes na rok 2019 a 2020 pdf

Vyvěšeno dne 24. 11. 2017

Zveřejňování podle zákona č.250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ pdf