Vyvěšeno dne 23. 4. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace I pdf

Vyvěšeno dne 13. 4. 2018

Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:"Oprava části MK č. 5C Kněževes - Jobova Lhota" pdf

Zadávací dokumentace k výzvě pdf

Vyvěšeno dne 9. 4. 2018

Závěrečný účet za rok 2017 obce Kněževes pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kněževes pdf

Vyvěšeno dne 12. 3. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 pdf

Vyvěšeno dne 12. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 pdf

Vyvěšeno dne 20. 12. 2017

Schválený rozpočet obce Kněževes na rok 2018 pdf

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kněževes na rok 2019 a 2020 pdf

Vyvěšeno dne 24. 11. 2017

Zveřejňování podle zákona č.250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ pdf